Obavijest o otpuštanju dionica br. 1-143 (Uredba EU 596/14)

Objavljeno 05. studenog 2019.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), LEI: 529900DUWS1DGNEK4C68, matična država članica: Republika Hrvatska, ISIN: HRRIVPRA000, vrijednosnica: RIVP (RIVP-R-A), kotacija: Vodeće tržište Zagrebačke burze, sukladno odredbi članka 122. Pravila Zagrebačke burze d.d. i Uredbi (EU) 6/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba uporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanje izvan snage direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ i Provedbene uredbe komisije (EU) 2016/523 od 1O. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u skladu s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, obavještava da je dana 5. studenog 2019. godine zaprimila obavijest zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Društva, g. Franza Lanschutzera iz Beča, Salmannsdorfer Strasse 16/1, Republika Austrija, o otpuštanju 1.150.000 redovnih dionica društva Valamar Riviera d.d. bez nominalnog iznosa(oznaka: RIVP-R-A).

Otpuštanje je izvršeno dana 4. studenog 2019. godine.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.