Obavijest o otkazivanju Glavne skupštine i opozivu prijedloga odluke o isplati dividende te očitovanje prema preporuci ESMA-e izdavateljima i financijskim sudionicima na tržištu kapitala vezano uz objavljivanje poslovnih aktivnosti s obzirom na utjecaj COVID-19 virusa na financijska tržišta (Glavna skupština- Obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke)

Objavljeno 25. ožujka 2020.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo ili Valamar), obavještava da je, uslijed izvanrednih okolnosti izazvanih pojavom pandemije COVD-19 koje su dovele do nemogućnosti održanja Glavne skupštine a sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, uprava Društva dana 25. ožujka 2020. godine donijela odluku o otkazivanju Glavne skupštine zakazane za dan 21. travnja 2020. godine i donijela odluku, uz suglasnost nadzornog odbora, o opozivu prijedloga Odluke o isplati dividende.  Poziv za Glavnu skupštinu je prethodno objavljen dana 9. ožujka 2020. na internetskoj stranici Zagrebačke burze d.d. a dana 10. ožujka 2020. godine na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar pod referentnim brojem 21192-1. Glavna skupština će biti ponovno sazvana sukladno relevantnim propisima kada okolnosti to budu dozvoljavale.   

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u