Obavijest o održanoj sjednici Uprave 29.7.2020. (ostale informacije koje nisu propisane informacije)

Objavljeno 29. srpnja 2020.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno članku 133. Pravila Zagrebačke burze d.d. objavljuje da je dana 29. srpnja 2020. godine održana sjednica Uprave Društva na kojoj su utvrđeni nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani tromjesečni financijski izvještaji za drugo tromjesečje 2020. godine i polugodišnja izvješća za prvo polugodište 2020. godine.

Tromjesečna financijska izvješća za drugo tromjesečje 2020. godine i polugodišnja izvješća za prvo polugodište 2020. godine, objavit će se u propisanim rokovima sukladno relevantnim propisima.