Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i rezultatima glasovanja (lipanj 2012.)

Objavljeno 21. lipnja 2012.

Obavještavamo da je dana 20. lipnja 2012. godine, u hotelu Valamar Riviera u Poreču, Obala m. Tita 15, s početkom u 18:00 sati održana Glavna skupština društva Riviera Adria d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), (RIVP – R-A).

...

 

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.