Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i rezultati glasovanja

Objavljeno 28. travnja 2016.

Predmet: Glavna skupština društva Valamar Riviera d.d. održana 27. travnja 2016. godine - obavijest, rezultati glasovanja, odluka o isplati dividende

Obavještavamo da je dana 27. travnja 2016. godine, u hotelu VALAMAR DIAMANT u Poreču, Brulo 1, s početkom u 15:00 sati održana Glavna skupština društva Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), (RIVP - RA).

Glavna skupština je odluke, osim odluke o isplati dividende, donijela prema utvrđenim prijedlozima odluka od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva sadržanim u pozivu za Glavnu skupštinu i objavljenim u Narodnim novinama broj 23 od 16. ožujka 2016. godine, na Zagrebačkoj burzi d.d. , na internetskim stranicama na kojoj se nalazi sudski registar te u svom propisanom sadržaju objavljenim i na web stranicama Društva www.valamar-riviera.com. Odluku o isplati dividende Glavna skupština donijela je prema protuprijedlogu dioničara EPIC Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H., Ploesslgasse 8, 1040 Vienna koji protuprijedlog je dioničar objavio 22. travnja 2016. godine u dnevnim novinama „Jutarnji list“ i „Poslovni dnevnik“.

Ujedno, sukladno odredbi članka 286. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima Društvo objavljuje rezultate glasovanja na Glavnoj skupštini.


Preuzmite pridodani PDF dokument.