Obavijest o održanim sjednicama uprave i nadzornog odbora (ostale informacije koje nisu propisane informacije)

Objavljeno 06. ožujka 2020.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo ili Valamar), sukladno odredbi članka 133. Pravila Zagrebačke burze d.d. objavljuje da su dana 6. ožujka 2020. godine održane sjednice uprave i nadzornog odbora na kojima su utvrđeni prijedlozi odluka za Glavnu skupštinu, uključujući i prijedlog odluke o isplati dividende u svoti od 1,20 kuna (slovima: jednakuna i dvadeset lipa) po dionici.

Prema tom prijedlogu 28. travnja 2020. godine bio bi dan stjecanja tražbine za isplatu (record date), 27. travnja 2020. godine bio bi dan od kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende (ex date) a dan plaćanja (payment date) bio bi 20. svibnja 2020. godine.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u