Obavijest o odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje društva IMPERIAL d.d. Rab

Objavljeno 14. studenog 2016.

Obavještavamo da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga društvu VALAMAR RIVIERA d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020883, OIB: 36201212847, (dalje u tekstu: Društvo ili Valamar ) i društvu AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom koji djeluje u svoje ime, a za račun AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije A, OIB: 15220336427, te u svoje ime, a za račun AZ Obveznog mirovinskog fonda kategorije B, OIB: 59318506371 (dalje u tekstu: AZ), koja društva djeluju zajednički u odnosu na IMPERIAL d.d., odobrila objavljivanje ponude za preuzimanje društva IMPERIAL hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam d.d. sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2.

Valamar i AZ će Ponudu za preuzimanje IMPERIAL hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam d.d. objaviti na način i po uvjetima propisanim odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Preuzmite izvornu objavu ovdje (PDF).