Obavijest o odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje društva HOTELI MAKARSKA d.d.

Objavljeno 17. svibnja 2018.

Obavještavamo da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga društvu Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020883, OIB: 36201212847, (dalje u tekstu: Društvo ili Valamar ), koje u odnosu na društvo HOTELI MAKARSKA d.d. zajednički djeluje sa društvom AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, u svoje ime, a za račun AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije A, OIB: 15220336427, te u svoje ime, a za račun AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije B, OIB: 59318506371 (dalje u tekstu: AZ), odobrila objavljivanje ponude za preuzimanje društva HOTELI MAKARSKA d.d. sa sjedištem u Makarskoj, Šetalište dr. Franje Tuđmana 1.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.