Obavijest o odobrenim investicijama

Objavljeno 30. lipnja 2017.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno odredbi članka 459. Zakona o tržištu kapitala i članka 2. Pravilnika o objavi povlaštenih informacija koje se neposredno odnose na izdavatelja te o određivanju opravdanih interesa izdavatelja u svrhu neobjavljivanja, sukladno prethodno objavljenom i najavljenom investicijskom ciklusu do 2 milijarde kuna do 2020. godine, objavljuje da je nadzorni odbor Društva odobrio ukupne investicije u iznosu od 703,84 milijuna kuna za 2018. godinu.

Odobrene investicije predstavljaju nastavak strategije ulaganja u repozicioniranje portfelja prema ponudi i uslugama visoke dodane vrijednosti. Za 2018. godinu planiran je dovršetak Valamar Girandella Resorta u Rapcu u sklopu kojeg će se otvorenjem prvog Kinderhotela u portfelju Valamara dodatno proširiti ponuda za obiteljski odmor. Investicija u Valamar Pinia Family Suites Poreču će također donijeti novi luksuzni hotel za obiteljski odmor. Također, u planu ulaganja za 2018. godinu Valamar nastavlja strategiju intenzivnog ulaganja u segment premium kampiranja, i to u kampove u Istri i na Krku. U Dubrovniku je u fokusu investicija u dodatne sadržaje hotela Valamar Argosy. U planu su i brojni drugi projekti ulaganja u sadržaje za goste i smještaj za sezonske zaposlenike u skladu sa strateškim ciljevima do 2020. godine.