Obavijest o odluci stečajnih vjerovnika društva HELIOS FAROS d.d. u stečaju

Objavljeno 20. srpnja 2017.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020883, OIB: 36201212847, (dalje u tekstu: Društvo ili Valamar Riviera) obavještava da je dana 20. srpnja 2017. godine Skupština stečajnih vjerovnika društva HELIOS FAROS dioničko društvo za ugostiteljstvo u stečaju, sa sjedištem u Starom Gradu, Priko bb (otok Hvar) donijela odluku o izradi Stečajnog plana slijedom ponude za ulaganje i dokapitalizaciju društva HELIOS FAROS d.d. u stečaju koju su dana 15. svibnja 2017. godine zajednički predali Valamar Riviera i PBZ Croatia osiguranje dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44 (dalje u tekstu: PBZ CO). 

Cijelu obavijest pročitajte ovdje (PDF).