Obavijest o namjeri sudjelovanja u povećanju temeljnog kapitala društva Imperial Riviera d.d.

Objavljeno 19. rujna 2019.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo ili Valamar), LEI: 529900DUWS1DGNEK4C68, matična država članica: Republika Hrvatska, ISIN: HRRIVPRA000, vrijednosnica: RIVP (RIVP-R-A), kotacija: Vodeće tržište Zagrebačke burze d.d., obavještava da, zajedno sa Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima u svoje ime, a za račun AZ Obvezni mirovinski fond kategorije A, OIB 15220336427, AZ Obvezni mirovinski fond kategorije B, OIB 59318506371, AZ Profit otvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB 22134623145, AZ VIP zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB 64811569641, AZ Dalekovod zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB 49118401443, AZ HKZP zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB 25137661054, AZ Zagreb zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB 01774504225, Auto Hrvatska zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB 24189818978 i AZ ZABA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB 11641097984 (dalje: AZ), namjerava sudjelovati u povećanju temeljnog kapitala društva Imperial Riviera d.d., sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2, OIB 90896496260 (dalje u tekstu Imperial) sa sveukupnim iznosom od 426.088.157,32 kuna, sukladno prijedlogu odluke o povećanju temeljnog kapitala objavljenom u pozivu za Glavnu skupštinu društva Imperial sazvanu za 29. listopada 2019. godine.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.