Obavijest o izboru ponude Valamar Riviere d.d. za kupnju dionica društva IMPERIAL d.d. Rab

Objavljeno 27. srpnja 2016.

Obavještavamo da je dana 27. srpnja 2016. godine CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU (dalje u tekstu: CERP) izabralo ponudu društva VALAMAR RIVIERA d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020883, OIB: 36201212847, (dalje u tekstu: Društvo) za kupnju 318.446 dionica društva IMPERIAL hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam d.d. sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2 (dalje u tekstu: IMPERIAL d.d.) po cijeni od 819,00 kuna po dionici odnosno 2,82 kune više od minimalne cijene. 

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.