Obavijest o isplaćenoj dividendi u pravima 1-89/19

Objavljeno 12. lipnja 2019.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), LEI: 529900DUWS1DGNEK4C68, matična država članica: Republika Hrvatska, ISIN: HRRIVPRA000, vrijednosnica: RIVP (RIVP-R-A), kotacija: Vodeće tržište Zagrebačke burze, nastavno na objavljenu Obavijest o otpuštanju 38.057 vlastitih dionica od 10. lipnja 2019. godine, ovime obavještava da je do otpuštanja vlastitih dionica došlo zbog isplate dividende dioničarima Društva u pravima odnosno dionicama Društva.

Pravo na isplatu dividende u pravima odnosno dionicama Društva ostvarilo je ukupno 380 dioničara, koji su prethodno podnijeli zahtjev za isplatu dijela dividende u pravima odnosno dionicama Društva, a prema odluci Glavne skupštine od 9. svibnja 2019.godine.