Obavijest o imenovanju uprave na novi mandat i programu dugoročnog nagrađivanja u dionicama Društva

Objavljeno 09. svibnja 2018.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo ili Valamar) obavještava da je nadzorni odbor Društva na novo mandatno razdoblje počevši od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2022. godine ponovno imenovao g. Željka Kukurina za predsjednika uprave i g. Marka Čižmeka za člana uprave Društva.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.