Obavijest o dopuštenosti koncentracije

Objavljeno 21. rujna 2016.

Obavještavamo da je društvo VALAMAR RIVIERA d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020883, OIB: 36201212847, (dalje u tekstu: Društvo ili Valamar ) dana 20. rujna 2016. godine od Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja zaprimilo Potvrdu (obavijest) o dopuštenosti koncentracije poduzetnika na 1. razini, koja koncentracija nastaje stjecanjem izravne kontrole nad društvom IMPERIAL hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam d.d. sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2 (dalje u tekstu: IMPERIAL d.d.) po kupnji dionica koje čine 50,08% temeljnog kapitala društva IMPERIAL d.d.

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.