Obavijest dioničarima o isplati dividende u novcu i pravima

Objavljeno 10. svibnja 2019.


Obavještavamo Vas da je glavna skupština društva VALAMAR RIVIERA d.d., održana 9. svibnja 2019. godine, donijela odluku o isplati dividende u novcu i dijelom u pravima - dionicama.
Dioničari koji žele isplatu dividende u cijelosti u novcu mogu zanemariti ovu obavijest.

Dioničari koji žele da im četvrtina dividende bude isplaćena u pravima – dionicama oznake RIVP-R-A trebaju o tome dati Izjavu.

Dioničarima koji su korisnici usluge Moj e račun je omogućeno preuzimanje već popunjene Izjave na njihovim korisničkim računima.

Izjavu je potrebno dostaviti najkasnije do 30. svibnja 2019. godine na jedan od navedenih načina:
a) skenirano elektroničkom poštom na adresu: skdd@skdd.hr
b) neposrednom predajom u uredu za stranke SKDD d.d., Heinzelova 62a, Zagreb, od 8:00 do 17:00 sati
c) poštom na adresu SKDD d.d., Heinzelova 62a, Zagreb

Izjavu o isplati dividende u novcu i pravima preuzmite OVDJE ili na stranicama www.skdd.hr

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.