Najava sjednice Uprave i Nadzornog odbora

Objavljeno 17. veljače 2017.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze d.d. objavljuje da će se:

  • dana 22. veljače 2017. godine održati sjednica Uprave,
  • dana 24. veljače 2017. godine održati sjednica Nadzornog odbora Društva

na kojima će se utvrđivati financijski izvještaji Društva.