Najava sjednice Uprave i Nadzornog odbora na kojima će se utvrditi prijedlog odluke o isplati dividende

Objavljeno 27. veljače 2017.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze d.d. objavljuje da će se:

  • dana 14. ožujka 2017. godine održati sjednica Uprave,
  • dana 22. ožujka 2017. godine održati sjednica Nadzornog odbora Društva,

na kojima će se utvrđivati prijedlog odluke o isplati dividende.