Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2010. godinu

Objavljeno 02. svibnja 2011.

Temeljem odredbi članka 263. stavak 3. i članka 300.c stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča, na svojoj sjednici održanoj dana
2. svibnja 2011. godine, podnosi slijedeće I Z V J E Š Ć E Glavnoj skupštini RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2010. godinu.

...

 

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.