Izvješće Nadzornog odbora društva Riviera Poreč d.d. o pripajanju dioničkih društava Zlatni otok d.d. i Rabac d.d. dioničkom društvu Riviera Poreč d.d.

Objavljeno 16. svibnja 2011.

Temeljem članka 515.a Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor društva RIVIERA POREČ d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1 (dalje u tekstu: Društvo ili Društvo preuzimatelj) upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci Stalna služba u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020883, OIB: 36201212847, ovim izvješćem daje svoje mišljenje odnosno provjerava pripajanje društava ZLATNI OTOK d.d. i RABAC d.d. Društvu.

...

 

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.