Informacija o vlastitim dionicama (ostale propisane informacije)

Objavljeno 28. veljače 2020.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno odredbi članka 474. stavak 3. Zakona o tržištu kapitala obavještava da na dan 28.02.2020. godine drži 4.139.635 vlastitih dionica što čini 3,28% temeljnog kapitala.

Društvo stječe vlastite dionice na temelju i sukladno uvjetima određenim odlukama Glavne skupštine o stjecanju vlastitih dionica od 17.11.2014. godine, koja je bila u primjeni do 16.11.2019. godine, te od 9.05.2019. godine koja je u primjeni od 17.11.2019. godine. U Društvu ne postoji program otkupa vlastitih dionica kao ni program radničkog dioničarstva.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.