Godišnji popis objavljenih informacija - 2012/2013

Objavljeno 07. svibnja 2013.

Uprava RIVIERA ADRIA d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno članku 364. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 74/09) (dalje u tekstu: ZTK) i sukladno smjernicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za primjenu članka 364. ZTK, dostavlja radi objave Godišnji dokument objavljenih informacija za 2012. – Prilog 1.

...

 

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.