Godišnji popis objavljenih informacija - 2011/2012

Objavljeno 30. travnja 2012.

Uprava RIVIERA ADRIA d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno članku 364. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 74/09) (dalje u tekstu: ZTK) i sukladno smjernicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za primjenu članka 364.ZTK, dostavlja, radi objave Godišnji dokument objavljenih informacija – Prilog 1.

...

 

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.