Godišnji izvještaj za 2009. godinu - odluka Nadzornog odbora i prijedlog izmjena Statuta

Objavljeno 20. svibnja 2010.

Uprava RIVIERA POREČ d.d. sa sjedištem Poreču, Vladimira Nazora 9 , OIB 3620121284l (dalje u tekstu Društvo), sukladno članku 404. stavak 3. i članku 441. stavak 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 74/09)( daljeu tekstu: ZTK) i sukladno točki 118. Pravila Zagrebačke burze d.d., obavještava da je Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 18. svibnja 2010. godine dao suglasnost na revidirane i konsolidirane financijske izvještaje Društva za 2009. godinu, te na izvještaj Uprave Društva i revizorsko izvješće, koji su sasatvni dio Godišnjeg izvještaja Društava za 2009. godinu.

...

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.