Godišnji izvještaj društva Riviera Adria d.d. za 2012. godinu

Objavljeno 29. travnja 2013.

Uprava Riviera Adria d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847 (dalje u tekstu:Društvo), sukladno odredbama članka 403. i 404. stavak 3. i članka 441. stavak 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 74/09) (dalje u tekstu ZTK) i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d., dostavlja radi objave Godišnji izvještaj Društva za 2012. godinu sa uključenim revidiranim nekonsolidiranim i konsolidiranim financijskim izvješćima, te druge isprave u cijelom propisanom sadržaju sukladno članku 403. i 404.stavak 4. ZTK. Revidirana nekonsolidirana i konsolidirana financijska izvješća utvrđena su od strane Uprave. Napominjemo da do dana dostave na objavu navedenog izvještaja Nadzorni odbor Društva nije ispitao godišnji izvještaj za 2012. godinu, te će se odluka Nadzornog odbora dostaviti i objaviti odmah po donošenju sukladno članku 404. stavak 3. ZTK.

...

 

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.