Valamar je Službi za ginekologiju i opstetriciju OB Pula osigurao korištenje nove opreme za liječenje i oporavak pacijentica

Valamar je Službi za ginekologiju i opstetriciju OB Pula osigurao korištenje nove opreme za liječenje i oporavak pacijentica

Objavljeno 20. prosinca 2018.

Valamar je Službi za ginekologiju i opstetriciju Opće bolnice Pula osigurao opremu u vrijednosti od više od 100.000 kuna za unaprjeđenje rada odjela i kvalitete liječenja. U Službi za ginekologiju i opstetriciju OB Pula godišnje se ambulantno pregleda oko 40.000 pacijentica, hospitalizira oko 3.100 pacijentica te obavi više od 1.300 poroda.

Valamar kao najveći poslodavac u turizmu s više od 6.600 zaposlenika od čega je čak 55% žena, smatra da je briga za zdravlje žena, a time i obitelji u Istarskoj županiji od velike važnosti za cjelokupnu zajednicu.

Osiguranje nove opreme Općoj bolnici Pula jedna je od inicijativa u okviru Valamarovog krovnog programa Veliko srce Valamara, kroz koji Valamar podupire brojne vrijedne projekte za pomoć lokalnoj zajednici kojima je cilj unaprjeđenje i poboljšanje kvalitete života svih sugrađana.

"Uprava Bolnice se iskreno zahvaljuje Valamar Rivieri d.d. na donaciji stolice za magnetsku stimulaciju pelvičnog dna. Medicinska usluga koja će se pružati predstavlja nadstandard zdravstvenih usluga u našoj Bolnici a što je najvažnije najveću korist imat će pacijentice i pacijenti sa problemom urinarne inkontinencije“, istaknula je doc.dr.sc. Irena Hrstić, dr.med., ravnateljica OB Pula. "Magnetska stimulacija pelvičnog dna je danas moderan konzervativni pristup liječenju za pacijentice sa urinarnom inkontinencijom. Terapija je jednostavna, bezbolna, neinvazivna i već kroz nekoliko ciklusa primjene dolazi do ojačanja muskulature dna zdjelice i poboljšanja simptoma inkontinencije kod žena. Pacijentice se tretiraju kroz dnevnu bolnicu, ambulantno, a nakon terapije može normalno nastaviti njene dnevne aktivnosti. Veliki je to napredak u sveobuhvatnom pristupu problemu urinarne inkontinencije koji postaje sve veći problem, budući da su žene danas, u odnosu na ranija vremena, više radno i poslovno aktivne u svojoj trećoj životnoj dobi", ističe doc.dr.sc. Dragan Belci, dr.med., pročelnik Službe za ginekologiju OB Pula. „Kroz svoje programe društveno odgovornog poslovanja Valamar je aktivan partner destinacijama u kojima posluje. Vjerujemo da će ovaj aparat olakšati svakodnevni rad odjela pulske ginekologije te uvelike poboljšati kvalitetu liječenja i oporavka pacijentica“, istaknuo je Andrea Štifanić, direktor sektora upravljanja imovinom i općih poslova u Valamar Rivieri.

Valamar u okviru svojih devet krovnih programa društveno odgovornog poslovanja podržava različite projekte i inicijative u svojim destinacijama, što uključuje razvoj i osposobljavanje zaposlenika, razvoj destinacija, ulaganje u lokalnu zajednicu i brigu za potrebite, sustavan pristup očuvanju okoliša i kvalitete Jadranskog mora, kao i transparentnosti i odgovornosti kompanije prema njezinim dionicima, investitorima i dioničarima.