Prijavni obrazac za natječaj "1000 dana na Jadranskom moru"

Na natječaj se mogu javiti isključivo institucije, škole i registrirane udruge sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Nepotpune ili neodgovarajuće prijave te prijave pristigle izvan navedenog roka neće se razmatrati.

Pažljivo ispunite sve tražene podatke, obratite pažnju na napomene na dnu prijave.

Podaci o predlagatelju projekta / sudioniku natječaja za dodjelu donacija

Podaci o projektu na temelju kojeg se prijavljujete na ovaj natječaj

Informacije vezane uz dodjelu donacija smještaja

Podaci o grupi

Priložite registraciju udruge ili škole koja se prijavljuje na natječaj te druge dokumente koji dodatno opisuju projekt.

20 MB maximum u PDF ili JPG obliku

Napomena 1: Kratko obrazložite na koji način bi odobrenje donacije u okviru ovog natječaja omogućilo boljitak djeci kojoj bi se dodijelio boravak na Jadranskom moru u nekom od Valamarovih objekata.
Napomena 2: Možete uz ovu prijavnicu priložiti kopiju postojeće dokumentacije vezane uz projekt ili ga što detaljnije opisati ukoliko je još u fazi planiranja
Napomena 3: Npr. objekt prilagođen za osobe u invalidskim kolicima, blizina i tip plaže, postojanje bazena za djecu, postojanje dječjeg igrališta i slično
Napomena 4: U smislu osiguranja posebne prehrane, osiguranja posebne medicinske skrbi ili posebnih oblika skrbi za djecu važnih za siguran i kvalitetan boravak djece na moru

Za svaku grupu djece može se odobriti maksimalno četverodnevni boravak (3 noćenja s uključenim pansionom) u jednokratnom trajanju.
Valamar Riviera zadržava pravo raspodijeliti grupe sukladno raspoloživosti kapaciteta i optimalnom smještaju grupa sukladno specifičnim potrebama grupa djece u okviru destinacija u kojima posluje.
Valamar Riviera d.d. će uzeti u obzir preferirani termin koji sudionik natječaja označi u prijavnici ali prilikom dodjele donacija odnosno određivanja rasporeda svih grupa djece zadržava pravo odluke o destinaciji/objektu i terminu za svaku grupu sukladno odluci Povjerenstva koje će razmatrati sve pristigle prijave na natječaj te sukladno raspoloživosti u svojim objektima.
Valamar RIviera d.d. ne snosi trošak prijevoza grupa djece već isključivo osigurava donaciju u smještaju (noćenjima s uključenom uslugom polupansiona/pansiona).
Svi korisnici donacije moraju biti u mogućnosti provesti prijavljeni projekt/program aktivnosti s djecom tijekom ljetovanja i samostalno osigurati broj stručnih voditelja koji brinu o djeci.
Posebnu prednost pri dodjeli donacija, uzimajući u obzir i sve ostale kriterije definirane ovim natječajem imat će udruge, škole i institucije čiji korisnici spadaju u kategorije korisnika sa zdravstvenim poteškoćama, posebnim potrebama te su iz obitelji lošijeg materijalnog statusa, zatim koji do sada još nisu ostvarili ljetovanje u okviru donacijskog programa Tisuću dana na Jadranskom moru te grupe djece koje nikada do sada nisu boravila na moru.