1000 dana na Jadranskom moru 2018

1000 dana na Jadranskom moru

Natječaj je otvoren do 20. travnja 2018. godine.

Valamar Riviera raspisuje natječaj „Tisuću dana na Jadranskom moru“, kojim će dodijeliti donacije za potporu projektima usmjerenima na rad s djecom. Osiguravanjem besplatnog boravka na moru u jednom od svojih hotela, ljetovališta ili kampova, Valamar Riviera i ove godine pomaže djeci bez odgovarajuće obiteljske skrbi, iz obitelji slabijeg imovinskog stanja, s određenim zdravstvenim poteškoćama kojima bi boravak na moru koristio u smislu liječenja ili oporavka te djeci s posebnim potrebama. Valamar Riviera dodijelit će ukupno tisuću besplatnih noćenja s uključenom uslugom polupansiona ili pansiona u nekom od svojih 30 hotela i ljetovališta te 15 kampoving ljetovališta.

Kod pristiglih prijava razmatrat će se kvaliteta projekta rada s djecom koji se provodi u 2018. godini, značenje predloženog projekta za pomoć određenoj skupini djece u društvu, dosadašnji rad i rezultati na području djelovanja te adekvatna interna organizacijska struktura sudionika. Posebnu prednost imat će djeca koja još nikada nisu imala priliku ljetovati na moru. 

U okviru projekta Tisuću dana na Jadranskom moru dodijelit će se tisuću besplatnih noćenja u Valamarovim hotelima, ljetovalištima ili kampovima. Sudionici natječaja mogu biti isključivo institucije, škole i registrirane udruge sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Prijave se moraju odnositi na projekte ili program rada za 2018. godinu, a koji se odnose na podupiranje rada s djecom bez odgovarajuće skrbi, i/ili iz obitelji slabijeg imovinskog stanja, i/ili s određenim zdravstvenim poteškoćama kojima bi boravak na moru koristio u smislu liječenja ili oporavka, i/ili djecom s posebnim potrebama. Periodi boravka djece na moru odnose se na svibanj, lipanj, rujan i listopad 2018. godine ovisno o raspoloživim terminima u objektima Valamar Rivijere, u mogućem jednokratnom trajanju od minimalno tri do maksimalno pet dana s uključenom uslugom polupansiona ili punog pansiona.

Više informacija saznajte u Uvjetima sudjelovanja u natječajuPrijaviti se možete on-line ili slanjem popunjene prijavnice poštom (preporučeno) na našu adresu koja se nalazi u Uvjetima natječaja.