Krovni programi

Krovni programi

Društveno odgovorno poslovanje temelj je svih strateških inicijativa u Valamar Rivieri, uključujući razvoj i osposobljavanje zaposlenika, razvoj destinacija, ulaganje u lokalnu zajednicu i brigu za potrebite, sustavan pristup očuvanju okoliša i kvalitete Jadranskoga mora, kao i transparentnosti i odgovornosti kompanije prema njezinim dionicima, investitorima i dioničarima.

Valamarovih devet krovnih programa društveno odgovornog poslovanja

Razmatrajući svoj utjecaj na lokalnu zajednicu, okoliš i društvo u cjelini, Valamar Riviera razvila je devet krovnih programa društveno odgovornog poslovanja za koje na godišnjoj razini ciljano ulaže barem 2,5 % svojih prihoda. U 2016. godini u ove krovne programe uloženo je čak 3,37 % prihoda, odnosno 49,5 milijuna kuna.

U 2016. uložili smo 12,5 milijuna kuna više u programe društveno odgovornog poslovanja u odnosu na 2015. godinu.

Valamar Riviera je 2015. dobila nagradu Indeksa DOP-a za područje odgovorne politike i prakse u upravljanju okolišem.

Obogatimo destinacije

Program obogatimo turističku ponudu podupire kulturne, gastronomske, edukativne i zabavne manifestacije, projekte i inicijative koji unaprjeđuju atraktivnost i konkurentnost destinacije, pridonose produljenju turističke sezone te njeguju kulturni identitet i vrijednosti lokalne zajednice. Osim što partnerski podržava destinacijske projekte, Valamar Riviera je i samostalni nositelj projekta u kojima podjednako uživaju brojni gosti i lokalno stanovništvo.

U obogaćivanje ponude destinacija u 2016. godini uloženo je više od 3,3 milijuna kuna.

Izgradimo turističku infrastrukturu

U okviru ovog programa Valamar Riviera kroz sustavne investicije u plaže, šetnice, biciklističke staze, pristupne putove, igrališta i druge oblike unaprjeđenja turističke infrastrukture izravno pridonosi razvoju lokalne zajednice i stvaranju preduvjeta za održivi razvoj turističkog poslovanja u širem društvenom interesu svih destinacija u kojima posluje.

Znanjem do izvrsnosti

Posebno važan program realiziran u 2016. u suradnji s ministarstvom turizma odnosi se na dodjelu čak 198 stipendija učenicima turističko-ugostiteljskih zanimanja širom Hrvatske, kojima će Valamar uz praksu po završetku školovanja osigurati i zaposlenje.

ValamART

Valamar Riviera kontinuirano podupire stvaralaštvo domaćih i svjetskih umjetnika te brojne kulturne inicijative i projekte koji su urodili velikim brojem umjetničkih djela. U 2016. godini Valamar je za podršku projektima iz područja umjetnosti i kulture koji okupljaju brojne renomirane domaće i strane umjetnike kao i atraktivne kulturnoumjetničke manifestacije izdvojio više od 260 tisuća kuna.

Volimo sport

Valamar Riviera izravno organizira ili sponzorski podržava brojne sportske manifestacije, za koje je u 2016. godini uložila oko 2,6 milijuna kuna. Sportska događanja organiziraju se u svim Valamarovim destinacijama u cilju njihova razvoja te promocije sporta i aktivnoga stila života. Većina sportskih događanja održava se u predsezoni i posezoni, što ima i iznimno pozitivan učinak na dolazak gostiju i izvan glavne sezone.

Zeleni Valamar

Krovni program Zeleni Valamar obuhvaća projekte energetske učinkovitosti i različite inicijative usmjerene zaštiti okoliša, kako u okviru redovnog poslovanja tako i u smislu edukacije gostiju, zaposlenika i šire lokalne zajednice o važnosti očuvanja jadranske obale i mora.

Naši umirovljenici

Ovaj krovni program ima za cilj njegovati dugoročne odnose s umirovljenim zaposlenicima, prvenstveno kao znak zahvalnosti za sve učinjeno tijekom radnog vijeka, ali i u cilju uključivanja bivših kolega i razmjene znanja i iskustava koja mogu pridonijeti rastu i razvoju Valamara.

Mali turizam

U okviru ovog programa, u 2016. godini organizirani su posjeti skupina djece iz vrtića u destinacijama u kojima posluje Valamar, kako bi mališani kroz igru i zabavu, na način prilagođen njihovoj dobi, mogli stjecati prva znanja o zanimanjima u turizmu u hotelijerstvu.

Veliko srce Valamara

Krovni program Veliko srce Valamara predstavlja okvir za humanitarne inicijative i projekte usmjerene pomoći potrebitima. I u 2016. godini Valamar je nastavio potpomagati brojne udruge i inicijative u lokalnoj zajednici koje su usmjerene pomoći ugroženim skupinama u društvu. Ukupno je kroz donacije u okviru ovog programa u 2016. godini izdvojeno više od 390 tisuća kuna.

Projekti društveno odgovornog poslovanja