Prijava na Valamar Experience Concierge natječaj
Priložite životopis

Priložite molbu (nije obavezno)

Informacija o korištenju osobnih podataka

Valamar Riviera d.d. je voditelj obrade za Vaše osobne podatke koje dostavljate ovim putem. Vaši podaci se obrađuju na temelju dobrovoljne prijave. Svrha obrade je odabir kandidata ovisno o promjenjivim potrebama za radnicima. Podaci koje ste dali u ovoj prijavi čuvaju se u bazi podataka kandidata, te se brišu u roku od 10 godina. Svakodobno možete odustati od prijave za zapošljavanje u Valamaru i to povlačenjem iste čime ujedno povlačite i privolu za obradu Vaših osobnih podataka. Ispitanici mogu Službenika za zaštitu podataka kontaktirati putem adrese elektroničke pošte dpo@valamar.com.