faq-sezonsko-zaposljavanje

Česta pitanja - sezonsko zapošljavanje

Lista čestih pitanja i odgovora osvježava se po potrebi. Kako bi se kvalitetnije prijavili molimo pročitajte ova pitanja i odgovore.

1. Kako se mogu prijaviti za posao?

Svi kandidati se mogu prijaviti putem online prijavnice, što je ujedno i najbrži i najjednostavniji način prijave za radno mjesto u Valamarovim hotelima, turističkim naseljima i kampovima. Vrata ureda ljudskih potencijala u destinacijama otvorena su za sva pitanja naših postojećih i budućih zaposlenika te nam se slobodno možete osobno obratiti svakim radnim danom od 8:30 do 16:30.

Ako ste zainteresirani za poziciju za koju trenutno nije objavljen natječaj, javite nam se s vašom otvorenom molbom na ljudski.potencijali@valamar.com. Sve trenutno objavljene natječaje možete pronaći ovdje.

2. Koji je tijek selekcijskog procesa?

Prijave putem web prijavnog obrasca automatski se pohranjuju u bazu podataka, a prijave pristigle putem e-maila se obrađuju i nakon toga također pohranjuju. U najkraćem mogućem roku kontaktiramo kandidate čije su kvalifikacije i iskustva u skladu s traženim za pojedina radna mjesta.

3. Kako je riješeno pitanje smještaja, obroka i putnih troškova?

Valamar Riviera kontinuirano podiže standarde kvalitete smještaja sezonaca s ciljem osiguranja ujednačenih standarda smještaja u svim destinacijama. Valamar u sezoni 2018. otvara i četvrti hotel za zaposlenike pod nazivom Kuća Valamar gdje je sezonskim radnicima koji dolaze raditi u destinacije iz svih krajeva Hrvatske osiguran kvalitetan smještaj uz tople obroke na teret poslodavca. U 2018. nedomicilni sezonski radnici moći će pronaći smještaj u Kući Valamar u destinacijama Rabac, otok Krk te na čak dvije lokacije u Poreču, a do izgradnje Kuće Valamar u drugim destinacijama poslodavac će organizirati smještaj u suradnji s vanjskim privatnim iznajmljivačima.

4. Koji dokumenti su potrebni prilikom sklapanja ugovora o radu?

 • Preslika osobne iskaznice (obostrano)
 • Preslika tekućeg računa
 • Preslika zaštićenog računa (ukoliko ga zaposlenik posjeduje)
 • OIB
 • JMBG
 • Dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe ili diplome)
 • E-knjižica: potvrda o mirovinskom stažu, ukoliko postoji (ishodovati potvrdu u HZMO-u ili putem usluge e-Građani)
 • Elektronički zapis obrasca PK (ishodovati u Poreznoj upravi ili putem usluge e-Građani. Osobe koje se prvi put zapošljavaju ne posjeduju elektronički zapis obrasca porezne kartice te isti moraju otvoriti u Poreznoj upravi)
 • Potvrda o zajedničkom domaćinstvu (ukoliko osoba ostavlja članove uže obitelji: supružnika, djecu)
 • Rodni list djeteta ukoliko je mlađe od 15 godina, a osigurano je preko radnika

NAPOMENA:
Podaci na osobnoj iskaznici i poreznoj kartici moraju biti usklađeni. U slučaju da nezaposlena osoba ima prijavljeno boravište, uz dostavu preslika prijave poslodavcu, porezna kartica mora glasiti na adresu boravišta. U trenutku sklapanja ugovora o radu radnik mora biti u statusu nezaposlene osobe (ne smije imati prijavu na MIO i HZZO kod drugog poslodavca) te ne smije biti zdravstveno osigurana putem druge osobe (npr. zdravstveno osiguranje putem supružnika i sl.). Prijavom radnika ili člana obitelji na HZZO, prethodna prijava radnika ili člana se automatski zatvara.

5. Što je potrebno prilikom sklapanja studentskog ugovora?

Ukoliko se studentski ugovor sklapa prvi put, potrebno je imati sljedeće dokumente:

 • potvrda izdana od fakulteta za tekuću godinu kao dokaz studentskog statusa ili preslik indeksa o upisanoj tekućoj godini:
 • kopija osobne iskaznice
 • upisnina u Studentski centar (nije slučaj u svim studentskim centrima)
 • jedna fotografija ili X-ica
 • OIB
 • žiro/tekući račun

Studenti mogu ispuniti Upitnik za studente na stranicama Studentskog centra. Ako je student već učlanjen u Studentski servis, potrebno je svake godine produžiti studentsku iskaznicu uz dokaz o studentskom statusu te priložiti prethodno navedene dokumente (osim fotografije).

6. Što znači Valamar jamstvo?

Valamar jamstvo znači da se svim zaposlenicima u Valamar Rivieri, uključujući sezonske radnike koji odrade puni mjesečni fond sati tijekom cijelog kalendarskog mjeseca garantira minimalno neto primanje u iznosu od 5.000 kuna mjesečno. Valamar jamstvo primjenjuje se od 1. travnja 2018. godine.

7. Koliko je Valamar Riviera povećala minimalna neto primanja u 2018. godini?

Odluku o povećanju minimalnih neto primanja s 4.000 kuna na 5.000 kuna za sve djelatnike, tzv. Valamar jamstvo, Uprava Valamara donijela je u dogovoru sa Sindikatom turizma i usluga Hrvatske (STUH) i Sindikatom Istre,  Kvarnera i Dalmacije (SIKD). Odluka stupa na snagu 1.travnja 2018. godine. U dogovoru sa socijalnim partnerima, porezna rasterećenja za sezonski rad, Valamar Riviera u potpunosti će uložiti u povećanje neto primanja djelatnika.

8. Što je Valamar +3 program?

Valamar +3 je program cjelogodišnjeg rada i primanja za stalne sezonce u Valamaru u kojim se nudi niz dodatnih pogodnosti za zaposlenike na sezonskim poslovima te im se uvjeti maksimalno izjednačavaju sa zaposlenicima u stalnom radnom odnosu.

9. Što točno znači da se uvjeti rada maksimalno izjednačavaju s uvjetima stalnih zaposlenika?

Program Valamar +3 garantira zaposlenje najmanje devet mjeseci svake od naredne tri godine, što znači stabilna primanja kroz godinu. Kroz trogodišnji period ugovora, stalni sezonac ima status zaposlenog radnika te produženo mirovinsko i zdravstveno osiguranje, kao i prednost pri zapošljavanju u stalni radni odnos u Valamaru. U okviru zaštite zdravlja zaposlenika, osigurani su i besplatni preventivni sistematski pregledi

10. Osim mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, ima li sezonac u Valamar + 3 programu još neke pogodnosti?

Stalni sezonci imaju mogućnost uspješno riješiti kreditne i druge financijske potrebe kod banaka, naših partnera.

11. Ima li V+3 sezonac pravo na novčanu pomoć i kad ne radi?

Uz garanciju zaposlenja devet mjeseci godišnje tijekom trogodišnjeg razdoblja, sezoncima u Valamar +3 programu je garantirana i novčana pomoć u periodu kada eventualno ne rade. Ona iznosi do 4.189,50 kn uz mogućnost ostvarenja dodatnih prihoda kroz poseban angažman u Valamaru.

12. Mogu li V+3 sezonci sudjelovati u programima nagrađivanja?

Svaki zaposlenik u Valamar +3 programu može sudjelovati u nekom od 21 programa nagrađivanja.

13. Koja je razlika između 'stalnog sezonca' i 'Valamar +3' sezonca?

Stalni sezonci u Valamaru imaju garanciju šest mjeseci rada u godini, a u Valamar +3 programu sezoncima se garantira zaposlenje čak devet mjeseci godišnje naredne tri godine. Stalnim sezoncima je posao osiguran jednu sezonu, a u V+3 programu tri sezone. Osim toga, V+3 sezonci imaju mirovinsko osiguranje produženo do tri mjeseca, te novčanu pomoć u iznosu od 60 posto prosječne bruto 1 plaće u zadnja tri mjeseca rada, u maksimalnom iznosu do 3.961 kuna. Stalni sezonci pak prva tri mjeseca primaju 60 posto zadnje tri prosječne bruto 1 plaće, a naredna tri mjeseca pola od tog iznosa.