Uvjeti sudjelovanja u natječaju

Natječaj je otvoren od 10. travnja do 20. travnja 2018. godine

Obrazac prijavnice moguće je ispisati i ispuniti ručno ili ispuniti na računalu. Prijavnicu popunjava i ovjerava potpisom te pečatom odgovorna osoba pravnog subjekta koji sudjeluje u natječaju. Obvezno je popuniti sve stavke u prijavnici. Nepotpune prijavnice neće se razmatrati. Uz ispunjenu i potpisanu prijavnicu potrebno je priložiti kopiju dokaza o registraciji pravnog subjekta koji se prijavljuje za natječaj za dodjelu donacija.

Sudionici natječaja mogu biti isključivo javne institucije, ustanove i registrirane udruge sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Prijave se moraju odnositi na projekte ili program rada za 2018. godinu, a koji se odnose na podupiranje rada s djecom bez odgovarajuće skrbi, i/ili iz obitelji slabijeg imovinskog stanja, i/ili s određenim zdravstvenim poteškoćama kojima bi boravak na moru koristio u smislu liječenja ili oporavka, i/ili djecom s posebnim potrebama. Prijavljeni projekt/program sudionik natječaja ujedno treba provoditi tijekom boravka djece na moru.

Periodi boravka djece na moru odnose se na svibanj, lipanj, rujan i listopad 2018. godine ovisno o raspoloživim terminima u objektima Valamar Riviere, u mogućem jednokratnom trajanju od minimalno tri do maksimalno pet dana s uključenom uslugom polupansiona ili punog pansiona.

Prijave za donacije smještaja dostavljaju se elektronskim putem na e-mail natjecaj-tisucudana@valamar.com ili preporučeno poštom na adresu Valamar Riviera d.d., Miramarska 24/8, 10000 Zagreb, sve s naznakom: Za natječaj za dodjelu donacija "Tisuću dana na Jadranskom moru". Natječaj je otvoren od 10. travnja 2018. do 20. travnja 2018.

Sve prijave pristigle izvan tog roka odnosno prijave bez tražene dokumentacije neće se razmatrati. Pristigle prijave razmatrat će Povjerenstvo o čijem sastavu odlučuje organizator natječaja te će rezultati natječaja biti objavljeni najkasnije do 10. svibnja 2018. na internetskim stranicama Valamar Riviere. Odabrani sudionici natječaja potpisat će ugovor o donaciji s Valamar Riviera d.d.