Nadzorni odbor Valamar Rivijere

Nadzorni odbor Društva ima sedam članova. Trenutni sastav izabran je na Skupštini dioničara 14. studenog 2014.

Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština, a jednog člana Nadzornog odbora imenuju radnici odnosno Radničko vijeće Društva sve dok postoje uvjeti za imenovanje predstavnika radnika sukladno odredbama Zakona o radu.

Valamar Riviera d.d. ima sljedeće odbore i komisije Nadzornog odbora: Predsjedništvo nadzornog odbora (tri člana), Revizorski odbor (5 članova) te Komisiju za investicije (5 članova).

Članovi Nadzornog odbora društva Valamar Riviera d.d. imenovani na Skupštini dioničara 14. studenog 2014. godine jesu:

Gustav Wurmböck, predsjednik
Franz Lanschützer, zamjenik predsjednika
Mladen Markoč, zamjenik predsjednika
Georg Eltz Vukovarski, član
Hans Dominik Turnovszky, član
Mariza Jugovac, članica
Vicko Ferić, član