Prijava na Perfect Experience Creator natječaj

Prijava na Perfect Experience Creator natječaj
Priložite životopis

(10 MB maksimum, PDF ili Word dokumenti. Ako imate više dokumenata napravite ZIP arhivu)

Priložite molbu (nije obavezno)

(10 MB maksimum, PDF ili Word dokumenti. Ako imate više dokumenata napravite ZIP arhivu)

Suglasnost za korištenje osobnih podataka

Potvrđujem da sam upoznat da, kao kandidat, slanjem ove prijave, životopisa i zamolbe dajem trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d. svoju izričitu, bezuvjetnu i neopozivu suglasnost da može prikupljati, koristiti i obrađivati ovdje sadržane moje osobne podatke u svrhu sezonskog i drugog zapošljavanja. S te osnove izjavljujem da neću od trgovačkog društva Valamar Riviera d.d. potraživati ikakve eventualne naknade, troškove ili bilo kakav drugi oblik činidbe vezano za dane osobne podatke.